ข้อสอบ(ปิงปอง)

ข้อสอบเทเบิลเทนนิส(ปิงปอง) 

1. เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว หมายถึง
ก. ผู้เล่นฝ่ายละหนึ่งคนเท่านั้น
ข. ผู้เล่นฝ่ายละหนึ่งคนและสำรอง
ค. ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนตัวได้
ง. ผู้เล่นสำรองสลับเปลี่ยนได้
2. การเล่นเทเบิลเทนนิสควรคำนึงถึงสิ่งใดก่อนอื่น
ก. ความปลอดภัย                  ข. การจับไม้
ค. โต๊ะเทเบิลเทนนิส             ง. การแต่งกาย
3. การตีลูกวอลเลย์เป็นการฝึกด้านใด
ก.การฝึกจังหวะ                     ข.การฝึกสายตา
ค.การฝึกความคล่องตัว        ง.ถูกทุกข้อ
4. คะแนนเสมอกัน 10 คะแนนจะแพ้ชนะกันเมื่อใด
ก. ฝ่ายทำคะแนนได้ 11 คะแนน ก่อน
ข. ฝ่ายหนึ่งได้ 11 คะแนน อีกฝ่าย ได้ 12 คะแนน
ค. ฝ่ายใดได้คะแนนห่าง 2 คะแนน
ง. ฝ่ายใดได้คะแนนห่าง 1 คะแนน
5. ประเภทคู่ ก กับ ข ทีมหนึ่ง ค กับ ง ทีมหนึ่ง ฝ่ายหนึ่งส่งลูกครั้งที่ 4 ใครเป็นผู้ส่งและใครเป็นผู้รับ
ก. ก ส่ง ข รับ                         ข. ข ส่ง ค รับ
ค. ค ส่ง ข รับ                         ง. ง ส่ง ก รับ
6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ไม่ควรสวมรองเท้าแตะ
ข. แสงสว่างต้องไม่มากหรือน้อยเกินไป
ค. ที่ตั้งโต๊ะพื้นขัดมันเกินไป
ง. ถูกทุกข้อ
7. ผู้ชนะการแข่งขันคือข้อใด
ก. ผู้ชนะ 2 ใน 3 เกม              ข. ผู้ชนะ 3 ใน 5 เกม
ค. แล้วแต่จะตกลงกัน           ง. ถูกทุกข้อ
8. การเสมอกันที่ 10 คะแนนใช้ส่งลูกแบบใด
ก. ให้กรรมการชี้ขาด            ข. ฝ่ายละ 2 ลูกสลับกันไป
ค. ฝ่ายละ 1 ลูกสลับกันไป   ง. แล้วแต่ตกลงกัน
9. การขานคะแนนให้ขานคะแนนฝ่ายใดก่อน
ก. ฝ่ายรับ                                ข. ฝ่ายส่ง
ค. ฝ่ายใดก็ได้         ง. แล้วแต่ตกลงกัน
10. การตบลูกมีความสำคัญอย่างไร
ก. วิธีการได้ชัยชนะ              ข. การได้แต้ม
ค. การได้ส่งลูก                      ง. ข่มขวัญคู่แข่งขัน
11. การตบลูกให้แน่นนอนควรทำอย่างไร
ก. ฝึกตบซ้ำๆ ทุกวัน              ข. ตบเมื่อคะแนนตาม
ค. ตบเมื่อคะแนนนำ             ง. ตบเมื่อมีจังหวะ
12. จังหวะที่เหมาะสมในการตบคือข้อใด
ก. เมื่อคู่ตีลูกตัด                     ข. เมื่อคู่ตีลูกโด่ง
ค. เมื่อคู่ตีชิดริมโต๊ะ              ง. เมื่อคู่ตีลูกหยอด
13. การฝึกตบที่ดีที่สุดคือข้อใด
ก. ฝึกแข่งขันกับคู่ทุกวัน
ข. ฝึกตบทุกจังหวะบ่อยๆ ทุกวัน
ค. ฝึกตบหน้ามือ-หลังมือ
ง. ฝึกตบหน้าที่ถนัด
14. การจับไม้แบบปากกาตีได้กี่ด้าน
ก. ตีได้ด้านเดียวในขณะที่จับไม้
ข. ตีได้ 2 ด้าน
ค. ตามแต่ตกลงกัน
ง. ไม่มีข้อใดถูก
15. การฝึกซ้อมควรเริ่มจากข้อใด
ก. จับไม้                 ข. เดาะลูก
ค. บริหารร่างกาย  ง. โต้ลูก
16. การวอลเลย์กับคู่ควรมีทักษะในข้อใดก่อน
ก. เดาะหน้ามือ
ข. เดาะหลังมือ
ค. เดาะหน้ามือ-หลังมือ
ง. การตบลูก
17. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. มีทักษะตีหน้ามือดีที่สุด
ข. มีทักษะตีหลังมือดีที่สุด
ค. มีทักษะหน้ามือ-หลังมือดีที่สุด
ง. ขึ้นกับผู้แข่งขัน
18. การตีโต้บนโต๊ะข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ตีได้เฉพาะหลังมือ
ข. ตีได้เฉพาะหน้ามือ
ค. ตีได้ทั้งหน้ามือและหลังมือ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
19. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ฝึกด้วยไม้ของใครก็ได้
ข. ฝึกด้วยไม้หลายๆแบบ
ค. ฝึกด้วยไม้และโต๊ะหลายๆแบบ
ง. ฝึกด้วยไม้ส่วนตัวเพื่อความคุ้นเคย
20. หลักการตีโต้คู่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ควรตีมุมด้านใดด้านหนึ่ง
ข. ควรตีทั้งมุมซ้ายและมุมขวาทั้งหน้ามือและหลังมือ
ค. ควรตีเฉพาะหน้ามือเท่านั้น
ง. ควรตีเฉพาะหลังมือเท่านั้น
21.กีฬาเทเบิลเทนนิสมีแหล่งกำเนิดจากประเทศใด
ก. จีน                            ข. อังกฤษ
ค. สหรัฐอเมริกา           ง. อินเดีย
22.ลูกปิงปองนิยมผลิตจากวัสดุใด
ก. พลาสติก                   ข. ซิลิโคน
ค. เซลลูลอยด์                ง. ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
23.ข้อใดคือขนาดพื้นหน้าด้านบนของโต๊ะเทเบิลเทนนิสที่ถูกต้อง
ก.ความยาว 2.35 เมตร ความกว้าง 1.45 เมตร
ข.ความยาว 2.50 เมตร ความกว้าง 1.50 เมตร
ค.ความยาว 2.74 เมตร ความกว้าง 1.525 เมตร
ง.ความยาว 2.75 เมตร ความกว้าง 1.535 เมตร
24.ในการส่งต้องโยนลูกให้สูงจากฝ่ามือไม่น้อยกว่ากี่เซนติเมตร
ก. 8 เซนติเมตร    ข.16 เซนติเมตร
ค.24 เซนติเมตร    ง.30 เซนติเมตร
25.การแข่งขันแต่ละเกม ผู้เล่นต้องทำคะแนนเท่าไรถึงจะเป็นฝ่ายชนะ
ก. 7 คะแนน       ข. 11 คะแนน
ค. 17 คะแนน      ง. 21 คะแนน
26.ข้อใด ไม่ใช่ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสิน
ก.ผู้ช่วยผู้ชี้ขาด      ข.ผู้ชี้ขาด
ค.ผู้ช่วยผู้ตัดสิน     ง.ผู้ตัดสิน
27.การจับไม้เทเบิลเทนนิส มีด้วยกันกี่ลักษณะ
ก.4 ลักษณะ         ข.3 ลักษณะ
ค.2 ลักษณะ         ง.1 ลักษณะ
28.Shake Hand Style คืออะไร
ก.การจับไม้แบบปากกา
ข.การจับไม้แบบตะเกียบ
ค.การจับไม้แบบจับหู
ง.การจับไม้แบบจับมือ
29.ในการเสริฟแต่ละเกม ผู้เล่นจะผลัดกันเสริฟฝ่ายละกี่ครั้ง
ก. 1 ครั้ง              ข.2 ครั้ง
ค. 3 ครั้ง              ง. 4 ครั้ง
30.ข้ดใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งลูก
ก.เมื่อเริ่มส่งลูก ลูกเทเบิลเทนนิสต้องวางเป็นอิสระอยู่บนฝ่ามือของมืออิสระ
ข.หากผู้ส่งได้ส่งลูกผิดกติกาอย่างชัดเจน ผู้ส่งจะเสียคะแนนทันทีโดยไม่มีการเตือน
ค.ผู้ส่งสามารถตีลูกได้ขณะที่ลูกเทเบิลเทนนิสลอยขึ้นจุดสูงสุด
ง.ทั้งลูกและไม้จะต้องอยู่เหนือพื้นผิวโต๊ะตลอดเวลาที่เริ่มทำการส่งจนกระทั่งไม้ได้กระทบลูกแล้ว
……………………………………………………..

ไม่มีความคิดเห็น: