ฟันสะอาด

เคล็ด(ไม่)ลับ   ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง
 
  เคล็ดลับป้องกันโรคฟันผุ(ไม่)

1. ลดความถี่การบริโภคแป้งและน้ำตาล
2. แปรงฟันให้สะอาดทุกด้าน ทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
3.ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์
 


เคล็ด(ไม่)ลับการใช้ยาสีฟัน 
   ฟลูออไรด์อย่างมีประสิทธิภาพ   

1. บ้วนน้ำเพียง  1  คำ  หลังแปรงฟัน
2. ไม่ดื่มน้ำ  หลังแปรงฟัน   เป็นเวลา  30  นาที
3. หลังแปรงฟันก่อนนอน  ไม่นำอาหารเข้าปากอีก    เคล็ด(ไม่)ลับป้องกันโรคเหงือกอักเสบ
และโรคปริทันต์
 1. แปรงฟันให้ถูกวิธีให้สะอาด  ทุกด้าน  ทุกวัน  อย่างน้อยวันละ  2  ครั้ง
 2. ขูดหินปูน  ทุก  6  เดือน
 3. ควบคุม  เบาหวาน + เลิกสูบบุหรี
 
3 ขั้นตอน  เมื่อเกิดเหตุฟันหลุด

1. ล้างฟันด้วยน้ำสะอาด  หรือน้ำเกลือ (ห้ามขัดเด็ดขาด...)
2.แช่ฟันใน  นำ้นม  น้ำเกลือ  หรือให้ผู้ป่วย  อมไว้
3. รีบไปหาหมอฟันให้เร็วที่สุด  อย่ารอช้า

ที่มา: ทพญ.พีชญา  จิตจารุรันต์   ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  ฝ่ายทันตกรรม  
        โรงพยาบาลศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม


ไม่มีความคิดเห็น: