อาหารประเภทสำรับ

   อาหารนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่มนุษย์ต้องการและก็เป็นหนึ่งในสี่ปัจจัยหลักของการดำรงชีวิต   โดยเฉพาะอาหารไทยของเราที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ  เพราะว่ามีสูตรการปรุงการจัดตกแต่ง  และรสชาติที่แตกต่างจากชาติอื่น  จึงเป็นเหตุให้คนทั่วโลกยกย่องในฝีมือและรสชาติของอาหารไทยให้เป็นอันดับหนึ่งของโลก
ความหมายและความสำคัญของอาหารประเภทสำรับ  

ความหมายของอาหารประเภทสำรับ
1. สำรับ คือ ภาชนะที่ใส่จาน ถ้วย
2. อาหารสำรับ  หมายถึง  การจัดอาหารหลายอย่างหลายชนิดไว้ในสำรับเดียวกัน

   คนไทยเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เวลารับประทานอาหารมักจัดอาหารใส่ในสำรับเดียวกัน   เพื่อสะดวกในการจัดและรับประทาน  โดยเฉพาะคนแถบภาคเหนือ และ ภาคอีสาน จะนั่งเป็นวงกลมรับประทานพร้อมกันทั้งบ้าน  ในสำรับนั้นก็จะประกอบด้วย  อาหารคาว  อาหารหวาน  พร้อมเครื่องเคียง จำพวก ผักนาๆชนิด

อาหารสี่ภาค
ชนิดของอาหารประเภทสำรับ
   1. อาหารคาว2.อาหารหวานหลักการเตรียมและการประกอบอาหารประเภทสำรับ ต้องคำนึงถึงหักต่อไปนี้
1.คุณค่างทางโภชนาการ อาหารหลัก 5 หมู่
2.หลักของเศรษฐกิจ ฐานะของครอบครัว
3.งบประมาณที่จะทำในแต่ละมื้อ 
4.ผู้รับประทานอาหารหรือสมาชิกในครอบครัวกี่คน กี่วัย
5.เวลาหรือมื้อของอาหาร  อาหารนั้นเหมาะสมกับมื้อใด
6.ลักษณะของอาหารแต่ละชนิดในแต่ละมื้อ  ต้องมีหลากหลาย
7.ชนิดหรือประเภทของอาหาร   ในแต่ละมื้อควรมีอาหารต่างกัน
8.การจัดอาหาร   ควรเปลี่ยนรายการอาหารทุกวัน
9.ฤดูกาลของอาหาร  วัสดุที่จะเลือกซื้อในเวลานั้นการจัดและตกแต่งอาหารประเภทสำรับ
กินอยู่อย่างไทย
อาหารประจำชาติอาเซียน

ไม่มีความคิดเห็น: