ยาอายุวัฒนะ

ยาอายุวัฒนะหรืออายุยืน

 ยาอายุวัฒนะขนานที่ 1  ของ อาจารย์ คำ  แวงโสธรณ์
      คนเรานั้นไม่ว่าชายหรือหญิง  ต้องการอายุยืน  มีความแข็งแรง  มีสุขภาพสมบูรณ์ด้วยกันทั้งนั้น  แต่ว่าคนเราบางคนถึงจะเกิดปีเดียวกัน   อายุเท่ากัน  แต่รูปร่าง  หน้าตามีความแก่ความหนุ่มแน่นต่างกัน  ฉะนั้น  จึงอยากแนะนำท่านที่มีอายุย่างเข้า 50 ปีแล้ว  ลองมาใช้สูตรยาอายุวัฒนะของ  อาจารย์ คำ  แวงโสธรณ์  ดูบ้าง  เรียกว่า  "ยาอายุวัฒนะ 10 อ."  คือ
     อ.1  ออกกำลังกาย  คือบริหารร่างกายในตอนเช้าทุกวัน  อย่างสม่ำเสอ
     อ.2  อาบน้ำ   จะเป็นน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นก็ได้  ชำระร่างกายเช้า  เย็น เป็นประจำ
     อ.3  อารมณ์   ทำจิตใจและอารมณ์ให้แจ่มใส  อย่าทำให้อารมณ์ขุ่นมัวเป็นอันขาด
     อ.4  อาหาร    รับประทานอาหารให้เป็นเวลา  อาหารที่รับประทานต้องย่อยง่ายและไม่แสลง
     อ.5  อากาศ    หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์  อยู่ห่างไกลมลภาวะต่างๆที่เป็นพิษ
     อ.6  อาทิตย์   ให้ร่างกายได้รับแสงแดดตอนเช้าๆทุกๆเช้า  และหายใจเอาอากาศเข้าปอดยาวๆ
                         เพื่อเป็นการบริหารปอดด้วย
     อ.7  อบายมุข   ละเลิกอบายมุขทุกอย่าง  โดยเฉพราะการดื่มสุราต้องงดเป็นเด็ดขาด
     อ.8  อุทก   ดื่มน้ำสะอาดให้มากๆ หรือน้ำต้ม น้ำร้อนจากสมุนไพรยิ่งดี  ดื่มกินเป็นประจำ
     อ.9  อุตุ   การนอนพักผ่อนให้เพียงพอ  อย่างน้อย   วันละ  6 - 8  ชั่วโมง
     อ.10  อุจจาระ   ขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาทุกเช้า

ยาอายุวัฒนะขนานนี้   ถ้าผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นจะมีอายุยืน  ร่างกายแข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ

ยาอายุวัฒนะขนานที่ 2  ของท่านอดีตศึกษาธิการอำเภออำนาจเจริญ
ยาขนานนี้เป็นยาสมุนไพร   ถ้าผู้ใได้รับประทานเป็นประจำแล้ว  จะเกิดพลังหนุ่ม  มีความแข็งแรง  อายุยืนนาน สามารถมีเมียเอาะๆ ได้ ที่ละหลายคน  มีตัวยาดังนี้
1. หวายใต้ดิน   (หวายป่า)
2. ผักอีฮีนทับธาตุ
3. ดวงตานาคราช
4. บ่วงบาดพระอินทร์
5. ตีนซิ่นบ่อหี่
6. พลังช้างสาร
7. ม้ากระทืบโลง
8. หยดหยาดพฤกษา (น้ำค้าง)
วิธีผสมยา
นำยาสมุนไพรขนานที่ 4,5,6 และขนานที่ 7 มาสับตากแดดไว้  7 หมอก 7 แดด(7วัน 7คืน) แล้วเอาสมุนไพร  ทั้ง 4 อย่างนี้ อย่างละเท่าๆกัน  มาดองผักอีฮีนทับธาตุ  ไว้สัก  7  วัน  แล้วผสมกับหยดหยาดพฤกษา  ใช้รับประทานกับแกล้มกับหวายใต้ดิน  และดวงตานาคราช  เช้า  เย็น  ดีนักแลยาอายุวัฒนขนานที่  3  ยาอายุวัฒนของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอศรีสงคราม
มีตัวยาดังนี้
1. สุกอยู่ใต้ดิน (ขมิ้นชัน)
2. บินอยู่บนอากาศ (น้ำผึ้งเดือน5)
3. พาดอยู่บนกิ่งไม้ (บอระเพ็ด)
4. ไง้ธรณี (หญ้าแห้วหมู)
นำสมุนไพรทั้ง  4  ขนาน   มาดองเหล้ารับประทาน  จะมีกำลังวังชาเข้มแข็ง   อายุยืน  ไม่มีโรคมาเบียดเบียน

ที่มา: คุณตาอดิศร  บุพศิริ  อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหาดแพง  จังหวัดนครพนม

ไม่มีความคิดเห็น: