เกร็ดความรู้เพื่อสุขภาพ

โรคหลอดเลือดสมอง ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ
  
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย  และอันดับสองที่ทำให้คนไทยพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  แต่ละปีคนไทยเป็นโรคนี้ประมาณ  250,000  ราย  และมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว  ประมาณ  50,000 - 60,000  รายต่อปี   ทั้งยังได้รับการรักษาได้ทันเวลามีเพียง  ร้อยละ  1.95  เท่านั้น   ดังนั้นเมื่อเกิดอาการโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาภายใน  3  ชั่วโมง  เพื่อฉีดยาละลายลิ่มเลือดหรือการขยายหลอดเลือดสมอง  ผู้ป่วยก็มีอายุยืนยาวต่อไป  และลดอัตราความพิการได้


ปัจจัยเสียง
     ผุ้ที่มีอาการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง  ได้แก่  บุคคลต่างๆ ที่มีโรคหรือภาวะต่างๆ ดังนี้
     1. โรคความดันโลหิตสูง
     2. โรคเบาหวาน
     3. การสูบบุหรี่
     4. มีภาวะไขมันในเลือดสูง
     5. โรคหัวใจ  เช่น โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ  หัวใจเต้นผิดปกติ  กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
     6. ขาดการออกกำลังกาย
     7. วัยสูงอายุ
     8. มีพ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า เป็นโรคนี้
การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
     1. ตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ถ้ามีความดันโลหิตสูง  ต้องควบคุมให้อยู่ในระดับปกติ
     2. งดสูบบุหรี่  เพราะบุหรี่มีผลต่อการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด  การแข็งตัวของเลือด  หลอดเลือดแดงแข็งและตีบง่ายขึ้น
     3. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ
     4. ออกกำลังการอย่างถูกวิธี  เหมาะสมกับสภาพร่างกาย  เพศและวัย  อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที
     5. งดอาหารเค็ม  อาหารที่มีไขมัน  หรือมีโคเลสเตอรอลสูง
     6. งดอาหารเครื่องที่มีแอลกอฮอล์
     7. ทำจิตใจให้แจ่มใส  หลีกเลี่ยงความเครียด  พักผ่อนให้เพียงพอ
     8. ควรตรวจสุขภาพร่างกายจากแพทย์เป็นประจำทุกปี  ถ้ามีโรคหัวใจ  ภาวะไขมันในเลือดสูงควรรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
     9. ผู้ที่กินยาป้องกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ควรปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

หากมีอาการเหล่านี้คุณมีเวลารักษาชีวิตของตนเองเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น

1. ปากเบี้ยว
2. แขนขาอ่อนแรง

3. พูดไม่ชัด

ไม่มีความคิดเห็น: