ทำอย่างไรจึงเรียนเก่ง

ใครอยากเรียนเก่งยกมือขึ้นมีสูตรดังนี้
      
1. อ่านให้มากฟังให้มาก   ( อ่านมากฟังมากข้อมูลก็มากตามไปด้วยเวลาคิดถึงเรื่องที่อ่านก็จะจำได้)


2.เลือกจำสิ่งที่เป็นสาระแก่นสาร ( เราไม่ต้องจำทั้งเรื่องเลือกจำเอาแต่สิ่งสำคัญๆโดยใช้วิธีขีดเส้นใต้ หรือปากกาเน้นคำ)3.อันไหนที่สำคัญจริงๆต้องท่องๆให้คล่องปาก ( โดยท่องเอาเฉพาะสิ่งที่สำคัญ ไม่ต้องท่องหมด )4. ทำความเข้าใจจนแจ่มกระจ่าง ( ต้องทำความเข้าใจเรื่องที่อ่าน หรือคิดวิเคราะห์เรื่องที่อ่านนั้นอย่างลึกซึ้ง)5.ต้องเอามาใช้กับชีวิตจริงๆ ( ต้องนำมาใช้กับชีวิตจริงเพราะถ้าไม่นำมาใช้ก็ไม่มีประโยชน์)การบริหารสมอง


หลักการทำให้เรียนเก่งไม่มีความคิดเห็น: