ป้องกันตัวถูกล่วงละเมิดทางเพศ


 ในปัจจุบันปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศจะพบมากเกือบทุกเพศทุกวัย  ทั้งที่เป็นลักษณะที่รุนแรงและไม่รุนแรง  ซึ่งจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อบุคคลและครอบครัว  ที่ทำร้ายจิตใจ  ร่างกายและสังคมเป็นอย่างมาก
     ฉะนั้้นเราทุกคนในสังคม  ไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือชนบท  ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล  และแนะนำบุคคลใกล้ตัวไม่ให้มีพฤติกรรมเช่นนี้  และฝึกตัวเองให้หลีกเลี่ยงต่อสถานการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ  ทำเช่นนี้จะทำให้รอดพ้นจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบได้ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ

    คือพฤติกรรมของบุคคลที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอืนในเรื่องทางเพศในลักษณะต่างๆ เช่น
1. ด้วยวาจา (วิจารณ์  ตามจีบ เล่าเรื่องลามก พูดคำหยาบ
    พูดลวนลาม)
2. การกระทำที่ไม่ถูกเนื้อตัว(จ้องมอง แอบดู  โชว์อวัยวะเพศ
   โชว์ภาพโป้ คลิปโป้)
3. การกระทำชัดเจน (แตะเน้ือแตะตัว   กอด จูบ ลูบ  คลำ ขอมีเพศสัมพันธ์  ข่มขืน) 
สาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ


1. จากบุคคล ทั้งที่คุ้นเคยกัน และไม่รู้จักกัน (พวกอันธพาล  พวกติดยาเสพติด  โรคจิต )
2. ที่อยู่ไม่เหมาะสม  ( ชุมชนแออัด  สถานที่เปลี่ยว บ้านไม่ปลอดภัย แหล่งมั่วสุมอบายมุข สถานเริงรมย์)
3. สภาพการทำงาน   ( นายจ้างล่วงละเมิด  ผู้ร่วมงาน)
4. การกระตุ้นจากสื่อ ( เกมโป้ หนังโป้ หนังสือโป้)
5. ไม่รักนวลสงวนตัว (ใส่เสื้อผ้าไม่เหมาะสม  แสดงกิริยาท่าทางไม่เหมาะสม )
6.ผู้ป่วยทางร่างกายและสติปัญญา ( พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้  เด็ก รู้เท่าไม่ถึงการณ์)
7.สถานการณ์บีบบังคับ  ( ถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่สาธารณะ )
ผลกระทบการการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

1. ผลกระทบทางร่างกาย   เมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศ  ก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกาย  บางคนถูกซ้อม  หรือรับโรคติดต่อมา
2. ผลกระทบด้านอารมณ์และจิตใจ  เกิดความกลัว  อาย  รู้สึกผิด
3. ผลกระทบด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ  อาจส่งผลให้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป  เช่น เรียนแย่ลง  หนีเรียน  ออกจากบ้าน  ขายบริการ
4. ผลกระทบต่อครอบครัวและชีวิตประจำวัน  ถูกส่งให้ไปอยู่ที่อื่น  อาจถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของเรื่อง

การป้องกันและเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

1. เตรียมตัวให้พร้อมในการเดินทาง
     - การเดินทางด้วยรถโดยสาร  ไม่พูดคุยกับคนแปลงหน้า  เตรียมพร้อเส้นทางสำรอง  ไม่นั่งท้ายรถ  ถ้ามีคนตามมาให้ไปหาสถานที่ๆมีคนมากๆ
     - การนั่งรถแท็กซี่   สังเกตพฤติกรรมคนขับ  จำลักษณะของรถ  ตรวจสอบรถ
     - เดินทางด้วยรถส่วนตัว  จอดรถที่ๆมีแสงสว่าง สังเกตว่ามีคนตามมาหรือไม่ สำรวจความเรียบร้อยของรถ
     - เมื่ออยู่บนถนนหรือที่สาธารณะ  สังเกตว่ามีคนติดตามเราหรือไม่  ไม่ควรไปในที่เปลี่ยว  หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟท์ตามลำพง
2. การเตรียมตัวเมื่ออยู่บ้าน  ตรวจสอบบ้านเช่น ประตู หน้าต่าง ให้เรียบร้อย  ไม่รับคนแปลกหน้าเข้าบ้าน
3. การเตรียมตัวเอง  แต่งกายให้สุภาพและมิดชิด  หลีกเลี่ยงพูดคุยกับคนแปลกหน้า  ไม่กลับบ้านดึกๆตามลำพัง  มีเหตุการณ์ต่างๆควรเล่าให้ผู้ที่เราไว้ใจทราบ
4. เทคนิคการใช้อวัยวะและสิ่งของใกล้ตัว   ควรฝึกการป้องกันตัวแบบง่ายๆโดยเฉพาะผู้หญิง


ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
1. ตั้งสติ
2. ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้าม
3. ขอความคิดเห็น หรือแสดงกิริยาสุภาพ
4. รู้จักข่มใจตนเองไม่แสดงกิริยาที่ไม่ดี เช่น โกรธเคือง

ไม่มีความคิดเห็น: