การทำความสะอาดบ้าน

 ขั้นตอนการทำความสะอาดบ้าน
      วีดีโอชุดนี้ได้จัดทำขึ้น   เพื่อป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาดูและนำไปใช้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: