ปลาดุกเลี้ยง

การเลี้ยงปลาดุกในท่อปูน

  ในปัจจุบันการเลี้ยงปลาก็นับว่าเป็นอาชีพที่สำคัญและส่งเสริมรายได้เป็นอย่างดี  แต่ปัญหาสำหรับคนที่ไม่มีพื้นพอที่จะขุดสระเลี้ยงปลาจึงเป็นปัญหาอย่างมาก    วันนี้จึงขอแนะนำการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์หรือท่อปูน    ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและตรงตามความต้องการของคนอยากเลี้ยงสัตว์   เพราะปลาดุกเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีโรคและการเลี้ยงในบ่อก็เป็นการประหยัดพื้นที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ดูแลง่าย

วัสดุอุปกรณ์
1.หาบ่อปูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  1 - 1.20  เมตร  ตามจำนวนที่ต้องการ
2.พันธุ์ปลาดุกรัสเซียหรือบิ๊กอุย  ขนาด  1.5  นิ้ว
3. สารปรับสภาพน้ำ  EM


ขั้นตอนการเลี้ยง
1. ซื้อท่อขนาดดังกล่าวมา  แล้วเปิดน้ำให้เต็มนำต้นกล้วยมาตัดเป็นท่อนทิ้งลงไปในน้ำแช่ไว่ประมาณ  
    7 คืน  ทำ  2  ครั้ง
2. จากนั้นปล่อยน้ำทิ้งและขัดให้สะอาด
3. เปิดน้ำใส่ในถังประมาณครึ่งถัง
4. เอาลูกพันธุ์ปลาปล่อยลงท่อละไม่เกิน  60 - 80  ตัว  ถ้ามมากไปทำให้แออัดปลาจะไม่ค่อยเจริญเติบ
   โต
5. นำพืชน้ำจำพวกผักบุ้ง  ผักตบชวา  จอก  แหน  ลงไปในท่อต้องไม่มากเกินไป


6. ให้อาหาร เช้า  -  เย็น  อาหารมี 3 ขนาด คือ  เล็ก   กลาง   ใหญ่  ให้ตามวัยของปลาอาจแบ่งตามเดือนก็ได้  เช่น  15  วันแรกอาหารขนาดเล็ก   วันที่ 16- เดือนครึ่งอาหารขนาดกลางและเดือนครึ่ง - สองเดือนครึ่งอาหารขนาดใหญ่  เป็นต้น7. คอยดูน้ำว่ามีกลิ่นหรือยังถ้ามีกลิ่นเหม็นก็ให้เติมสาร  EM   ในอัตราส่วน  นำ้ำ  10  ลิตร
    ต่อสาร EM  1  ฝา   บ่อปลาดุกของเราก็ใช้ประมาณ  4  ฝาก็พอ
8. เปลี่ยนน้ำทุก 5 - 7  วัน
9. ครบสองเดือนครึ่งจับมารับประทานหรือขายได้

10.อาหารเสริมอาจจะเป็นพวก มด  ปลวก  ผักสับละเอียด ก็ได้


เพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น: