ทายปัญหา แผนที่ประเทศไทยภาคเหนือ

เกมทดสอบความรู้ วิชาภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
เป็นทายปัญหา แผนที่ประเทศไทยในภาคเหนือ
ดูชื่อจังหวัดที่เกมให้มา แ้ล้วคลิกหาตำแหน่งของจังหวัดนั้นในเกมให้ถูกต้องทันกับเวลาที่ตั้ง


ไม่มีความคิดเห็น: