วิชากระบี่

กรบี่     เป็นอาวุธหลักชนิดหนึ่งของทหารไทยในสมัยโบราณ เป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้ระยะประชิดตัวในสมัยก่อน  เช่น  สมัยอยุธยา   ต่อมาในสมัยปัจจุบันมีการพัฒนาปรับปรุงมาเป็นการแสดงหรือเป็นศิลปะป้องกันตัว

การเรียนกระบี่นั้นเพื่อประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น เป็นศิลปะป้องกันตัว ฝึกให้มีไหวพริบ และการมีน้ำใจนักกีฬา  ส่วนขั้นตอนก็มีดังนี้
1.ถวายบังคบ เพื่อเป็นการเคารพครูอาจารญ์
2.การขึ้นพรม  2 แบบ คือ  พรมนั่ง และ พรมยืน
3. ไม้รำมี 12 ไม้รำ ได้แก่ ลอยชาย  ควงทัดหู เหน็บข้าง ตั้งศอก จ้วงหน้าจ้วงหลัง ปกหน้าปกหลัง ยักษ์ สอยดาว ควงแตะ หนุมานแหวกฟองน้ำ ลดล่อ และเชิญเทียน
4. ไม้ตี

ไม่มีความคิดเห็น: