ข้อสอบสุขะ ม.2 ภ.1

ข้อสอบกลางภาคเรียนที่1  วิชาสุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำชี้แจง
1. แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
    ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีข้อคำถามทั้งหมด 60 ข้อ 
    ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 2 ข้อ
2. ใช้เวลาทดสอบ 60 นาที

ตอนที่ 1 ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายลงในกระดาษคำตอบที่จัดให้    
1. ฟันชุดแรกมีชื่อเรียกว่าอะไร
    1 ฟันแท้
    2 ฟันเขี้ยว
    3 ฟันกราม
    4 ฟันน้ำนม
2. ประโยชน์ของการตรวจจีนดีเอ็นเอคือข้อใด
    1 ตรวจหาโรคมะเร็ง
    2 ตรวจสุขภาพทั่วไป
    3 ตรวจหาโรคคอพอก
    4 ตรวจเพื่อบอกความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่ลูก
3. โครงสร้างของร่างกายหน่วยใดเล็กที่สุด
    1 ระดับเซลล์
    2 ระดับระบบ
    3 ระดับอวัยวะ
    4 ระดับเนื้อเยื่อ
4. ข้อใดกล่าวถึงภาวะทางด้านลักษณะนิสัยและลักษณะ    ของการปฏิบัติที่ดี
    1 ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน
    2 ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร
    3 การแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร
    4 ถูกทุกข้อ
5. เมื่อพบว่ามีประจำเดือน ใครจัดได้ว่ามีการศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลการเจริญเติบโตและพัฒนาการมาเป็นอย่างดี
    1 ฝ้าย ตกใจวิ่งร้องไห้ไปบอกคุณแม่
    2 ฟ้า นั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ำคนเดียว
    3 เฟิร์น บอกคุณแม่ให้ช่วยหาผ้าอนามัยให้
    4 ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะพัฒนาการทางด้านร่างกายของวัยรุ่นเพศหญิง
    1 สะโพกแคบ
    2 เสียงแหลม
    3 เต้านมขยาย
    4 มีประจำเดือน
7. ข้อใดให้ความหมายคำว่าวัยรุ่นได้ถูกต้อง
    1 เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างช่วงอายุตั้งแต่ 15–20 ปี
    2 เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างช่วงอายุตั้งแต่ 15–25 ปี
    3 เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยทารกสู่วัยเด็ก
    4 เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กก้าวย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
8. ต่อมใดสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
    1 ต่อมเพศชาย
    2 ต่อมเพศหญิง
    3 ต่อมไทรอยด์
    4 ต่อมหมวกไต
9. ถ้าต้องการให้ตนเองมีสุขภาพดีควรปฏิบัติตนเช่นไร
    1 เล่นเกมออนไลน์ดึก ๆ ทุกวัน
    2 ใส่ถุงเท้าซ้ำกัน 1 คู่ต่อ 1 สัปดาห์
    3 เข้าห้องน้ำที่ห้างโดยไม่กดชักโครกก่อน
    4 เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาด
10. พัฒนาการทางด้านร่างกายของวัยรุ่นข้อใดผิดปกติ
    1 ผู้ชายมีเสียงห้าว
    2 ผู้ชายมีขนขึ้นที่หน้าอก
    3 มีประจำเดือนตอนอายุ 13 ปี
    4 ผู้หญิงไม่มีประจำเดือนจนอายุ 20 ปี
11. ความหมายของการปรับตัวคือข้อใด
    1 การเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการ
    2 การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่าง ๆ
    3 การเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโต
    4 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
12. อวัยวะในข้อใดที่มีอัตราส่วนในการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
    1 จมูก
    2 ศีรษะ
    3 หน้าอก
    4 อวัยวะเพศ
13. ใครไม่ได้ปฏิบัติตนตามแนวทางในการปรับตัวของวัยรุ่นต่อการเจริญเติบโตทางร่างกาย
    1 กุ๊ก ไปวิ่งที่สวนสาธารณะสัปดาห์ละ 3 วัน
    2 น้ำฝน ยอมรับว่าตนเองมีความสูงไม่เท่ากับเพื่อน
    3 เกรพ สังเกตว่าตนเองรู้สึกเจ็บที่หน้าอกจึงไปปรึกษาแม่
    4 กิ๊ฟ ไม่ชอบอาบน้ำหลังกลับมาจากโรงเรียนเพราะรู้สึกเหนื่อย
14. ข้อใดคือแนวทางที่ถูกต้องในการปรับตัวของวัยรุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจ
    1 พยายามหาภาพโป๊เปลือยมาศึกษา
    2 พยายามฝึกจิตใจให้มีความสงบ ร่าเริง
    3 พยายามฝึกตนเองให้สู้คน โดยนัดชกต่อยกับเพื่อนโรงเรียนอื่น
    4 ไม่มีข้อใดถูก
15. การศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการสามารถหาจากแหล่งใดบ้าง
    1 จากครูอาจารย์
    2 จากอินเทอร์เน็ต
    3 จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง
    4 ถูกทุกข้อ
16. ข้อใดเป็นลักษณะทางด้านอารมณ์และสภาพจิตใจของวัยรุ่น
    1 ชอบร้องไห้
    2 ภาวะผู้นำสูง
    3 อารมณ์รุนแรง
    4 ชอบตะโกนดัง ๆ
อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 17–18
ภัทรพรรณอยู่ชั้น ม. 2 เพิ่งย้ายมาจากเชียงรายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ เธอเช่าหออยู่ใกล้ๆ โรงเรียน วันหนึ่งเพื่อนมาชวนไปเที่ยวผับ ภัทรพรรณเกิดความลังเลใจ เพราะไม่เคยไปสถานที่แบบนั้นมาก่อน
17. หากนักเรียนเป็นภัทรพรรณจะตัดสินใจเช่นไร
    1 น่าจะลองไปดู
    2 ถ้ามีเงินก็จะไป
    3 ไปก็ได้เผื่อจะได้เจอเพื่อนใหม่
    4 ไม่ไปเพราะยังเรียนหนังสืออยู่
18. ถ้าภัทรพรรณต้องการปฏิเสธ ควรอ้างเหตุผลใด
    1 ไม่มีเงิน
    2 ไม่เคยไป อายคนอื่น
    3 ไม่มีชุดสวย ๆ ใส่ เอาไว้วันหลัง
    4 เรายังเรียนอยู่ ไม่ควรไปเที่ยวกลางคืน
19. นักเรียนควรยึดหลักในการคบเพื่อนต่างเพศตาม ข้อใด
    1 ปฏิบัติตามความรู้สึกที่มีอยู่
    2 ต้องขออนุญาตจากพ่อแม่ก่อน
    3 ไม่จำเป็นไม่ควรคบเพื่อนต่างเพศ
    4 พยายามให้อยู่ในขอบเขตประเพณี
20. วัยรุ่นคนใดปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
    1 ทัศนีย์ ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว
    2 ศรีสุดา ชอบเล่นกีฬาในเวลาว่าง
    3 วาริน ไปเที่ยวสถานเริงรมย์ทุกคืน
    4 ศิริพร เรียนกวดวิชาอย่างคร่ำเคร่งทุกวัน
21. คำนิยามของการมีเพศสัมพันธ์คือข้อใด
    1 การร่วมประเวณี
    2 การกอดกันของผู้ชายและผู้หญิง
    3 การแสดงพฤติกรรมแห่งความสัมพันธ์ทางเพศต่อกัน
    4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
22. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
    1 การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ
    2 การมีเพศสัมพันธ์หลังแต่งงาน
    3 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
    4 การมีเพศสัมพันธ์จากอุบัติภัยทางเพศ
23. อารมณ์ทางเพศที่เกิดขึ้นจากสิ่งเร้าภายในสามารถควบคุมได้หรือไม่
    1 ควบคุมได้ถ้ามีการเรียนรู้
    2 ควบคุมไม่ได้เพราะจะเกิดอันตราย
    3 ควบคุมไม่ได้เพราะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
    4 ถูกทุกข้อ  
24. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสถานบริการหรือสถานเริงรมย์
    1 เป็นสถานที่มอมเมาวัยรุ่น
    2 เป็นสถานที่ที่วัยรุ่นไม่ควรเข้าไป
    3 เป็นสถานที่ที่วัยรุ่นควรเข้าไปเพื่อหาแฟน
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
25. อารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นจากข้อใด
    1 สิ่งเร้าภายใน
    2 สิ่งเร้าภายนอก
    3 สิ่งเร้าทางสังคม
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
26. ปัญหาทางเพศในข้อใดแสดงถึงความไม่ปลอดภัย
    1 การถูกข่มขืน
    2 การเปลี่ยนคู่ควงบ่อย
    3 การสวมถุงยางอนามัยทำให้ร่วมเพศไม่สนุก
    4 ถูกทุกข้อ
27. การแต่งกายแบบใดก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง มากที่สุด
    1 สวมใส่เสื้อเกาะอก
    2 สวมใส่เสื้อผ้าสั้นเกินไป
    3 สวมใส่เสื้อผ้าที่ยาวเกินไป
    4 สวมเสื้อสั้น กางเกงเอวต่ำ
28. ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมโดยตรง
    1 อุษา ผลการเรียนตกต่ำ
    2 รัตน์ดา ชอบเที่ยวกลางคืน
    3 สุนีย์ ตั้งครรภ์ขณะยังเรียน
    4 สมชาย มีแฟนเมื่ออายุยังน้อย
29. สาเหตุที่การออกกำลังกายช่วยเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศได้คือข้อใด
    1 ไม่มีเวลา
    2 ร่างกายอ่อนแอ
    3 หมดสมรรถภาพทางเพศ
    4 ร่างกายอ่อนเพลียทำให้ต้องการการพักผ่อน
30. การทำแท้งเป็นอันตรายต่อชีวิตเนื่องจากสาเหตุใด
    1 เกิดจากการตกเลือด
    2 เกิดจากการติดเชื้ออย่างรุนแรง
    3 เกิดจากการมีบาดแผลใหญ่จากการผ่าตัด
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
31. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
    1 ร่างกายจะได้รับน้ำน้อยกว่าปกติไม่ได้
    2 โรคบางชนิดส่งผลให้สูญเสียน้ำในร่างกายมาก
    3 อาการเจ็บป่วยบางลักษณะเกิดจากร่างกายขาดน้ำ
    4 ปกติร่างกายคนเราสามารถสร้างน้ำชดเชยที่สูญเสียไปได้เอง
32. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการรักษาพยาบาล เบื้องต้น
    1 ช่วยประหยัดเงิน
    2 บรรเทาอาการให้ทุเลา
    3 ไม่เสียเวลาไปพบแพทย์
    4 ช่วยให้ผู้ป่วยช่วยตนเองในเบื้องต้นได้
33. สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกคือข้อใด
    1 นอนดึก
    2 ถ่ายอุจจาระไม่เป็นเวลา
    3 รับประทานผักผลไม้มากเกินไป
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
34. ข้อใดให้ความหมายของการใช้ยาให้ถูกคนได้ถูกต้อง
    1 ใช้ยาให้ถูกกับอายุ
    2 ใช้ตามวิธีที่กำหนดไว้
    3 ใช้ยาให้ถูกกับโรคที่เป็นอยู่
    4 ใช้ยาจะต้องไม่มากไม่น้อยเกินไป
35. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายโดยตรงของการปฐมพยาบาล
    1 ช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อน
    2 เตรียมผู้ป่วยก่อนถึงมือแพทย์
    3 ช่วยลดการเสียชีวิตของผู้ป่วย
    4 รักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคต่าง ๆ
36. สิ่งใดที่ควรปฏิบัติเป็นอันดับแรกเมื่อพบผู้ป่วยที่มีบาดแผลเลือดออกมาก
    1 ห้ามเลือด
    2 ทาทิงเจอร์ไอโอดีน
    3 ใส่ยาแดง ปิดผ้าพันแผล
    4 ล้างแผลด้วยแอลกอฮอล์
37. ข้อใดไม่ถือเป็นอุปกรณ์จำเป็นในการปฐมพยาบาล
    1 สำลี
    2 คัตเตอร์
    3 ผ้าพันแผล
    4 ปลาสเตอร์
38. คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาลที่ดีควรเป็นเช่นไร
    1 มีวุฒิภาวะสูง
    2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
    3 มีความรับผิดชอบสูง
    4 มีความรู้ตามหลักวิชาเป็นอย่างดี
39. ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในเปลือกตาบนขั้นตอนแรกควรปฏิบัติอย่างไร
    1 ดึงเปลือกตาล่างใช้ผ้าสะอาดเขี่ย
    2 ดึงเปลือกตาล่างทับเปลือกตาบน
    3 ลืมตาในน้ำสะอาด กะพริบตาถี่ ๆ
    4 ดึงเปลือกตาบนมาทับเปลือกตาล่าง
40. วิธีการลืมตาในน้ำสะอาดเป็นการปฐมพยาบาลสิ่งแปลกปลอมเข้าตาในลักษณะใด
    1 พวกด่างกระเด็นเข้าตา
    2 พวกกรดกระเด็นเข้าตา
    3 พวกที่ฝังลงไปในเปลือกตา
    4 พวกที่ตกเข้าไปใต้เปลือกตา แต่ไม่ฝังในเปลือกตา
41. สถานีอนามัยเป็นการจัดบริการสาธารณสุขในระดับใด
    1 ระดับอำเภอ
    2 ระดับจังหวัด
    3 ระดับหมู่บ้านและตำบล
    4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
42. ข้อใดคือความหมายของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
    1 บริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์
    2 การจัดส่งแพทย์เพื่อการรักษาประชาชนชนบท
    3 การให้ความรู้ด้านสุขภาพแกผู้รับบริการสุขภาพ
    4 สิทธิและความคุ้มครองของประชาชนในการที่จะได้รับบริการทางการแพทย์
43. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติตนในการใช้บริการไม่ถูกต้อง
    1 กินยาผิดขนาด
    2 วินิจฉัยโรคผิดพลาด
    3 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์
    4 ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล
44. เพื่อความถูกต้องรวดเร็วและชัดเจนในการวินิจฉัยโรคของแพทย์ ควรปฏิบัติอย่างไร
    1 แจ้งอาการป่วยให้แพทย์ทราบโดยไม่ปิดบัง
    2 ควรไปพบแพทย์คนเดิมที่เคยรักษามาก่อน
    3 ควรจะเป็นแพทย์ที่รักษาสมาชิกทุกคนในครอบครัว
    4 ถูกทุกข้อ
45. ข้อใดจัดเป็นบริการที่ไม่คุ้มครองในหลักประกัน    สุขภาพถ้วนหน้า
    1 การฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติด
    2 ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ
    3 การตรวจสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
    4 การใส่เพดานเทียมให้เด็กปากแหว่งเพดานโหว่
46. อาหารว่างสำหรับเด็กวัยก่อนเรียนควรเป็นอาหารในข้อใด
    1 ไอศกรีม
    2 น้ำผลไม้
    3 น้ำแข็งใส
    4 ผลไม้แช่อิ่ม
47. วัยใดที่ต้องวางแผนจัดอาหารอย่างละเอียดอ่อนและพิถีพิถันมากกว่าวัยอื่น
    1 วัยรุ่น
    2 เด็กเล็ก
    3 วัยผู้ใหญ่
    4 วัยสูงอายุ
48. อาหารที่ดีที่สุดของทารกคือข้อใด
    1 น้ำนมแม่
    2 กล้วยน้ำว้า
    3 ข้าวสวยบด
    4 นมข้นหวาน  
49. ปัจจุบันภาวะการขาดสารอาหารในวัยรุ่นเพศหญิงเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด
    1 ชอบกินอาหารฟาสต์ฟู้ด
    2 ชอบกินอาหารตามใจชอบ
    3 จำกัดอาหารเพราะกลัวอ้วน
    4 ทำกิจกรรมมากจนไม่มีเวลากินอาหาร
50. อาหารประเภทผลไม้ในข้อใดเหมาะสำหรับเด็กวัยเรียนมากที่สุด
    1 ส้มโอ
    2 น้อยหน่า
    3 มะละกอ
    4 มะขามป้อม
51. สาเหตุใดที่วัยรุ่นหญิงต้องการธาตุเหล็กมากกว่าวัยรุ่นชาย
    1 มักเป็นโรคโลหิตจางมากกว่า
    2 ร่างกายมีการเติบโตที่เร็วกว่า
    3 ต้องการให้มีผิวพรรณที่เปล่งปลั่ง
    4 ต้องเสียเลือดจากการมีประจำเดือน
52. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดอาหารในผู้ใหญ่
    1 ควรได้รับผลไม้สดทุกวัน
    2 ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีการทอดที่ไหม้เกรียม
    3 ควรได้รับอาหารที่มีรสจัดเพื่อให้ได้รับวิตามินซี
    4 ควรได้รับเนื้อสัตว์ประเภทปลาทะเล 2 ครั้งต่อสัปดาห์
53. หากผู้สูงอายุรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินไปจะส่งผลอย่างไร
    1 ทำให้เกิดโรคอ้วน
    2 ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน
    3 กระเพาะอาหารทำงานหนักขึ้น
    4 ทำให้เกิดภาวะอ่อนเพลียได้ง่าย
54. ข้อใดเป็นความหมายของอาหารเฉพาะโรค
    1 สุดา กินอาหารตรงเวลาเพราะถูกแม่บังคับ
    2 สมพงศ์ กินอาหารรสจืดเพราะมีอาการของโรคไต
    3 ฐิติมา กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
    4 ประชา งดอาหารพวกแป้งและน้ำตาลเพราะกลัวอ้วน
55. อาหารประเภทเครื่องในสัตว์เหมาะที่จะจัดให้กับผู้ป่วยโรคใด
    1 โรคอ้วน
    2 โรคคอพอก
    3 โรคเลือดจาง
    4 โรคกระดูกอ่อน
56. วิธีการป้องกันโรคเอ๋อคือข้อใด
    1 รับประทานอาหารทะเล
    2 รับประทานข้าวกล้อง เนื้อสัตว์ นม
    3 รับประทานน้ำมันตับปลาจากทะเลลึก
    4 รับประทานผักสีเขียว สีเหลือง ผลไม้
57. สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้รัฐบาลต้องออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคตรงกับข้อใด
    1 ผู้ผลิต ผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
    2 ปริมาณสินค้าไม่เหมาะสมกับราคา
    3 มีการโฆษณาสินค้ากันอย่างแพร่หลาย
    4 มีปริมาณสินค้าจำหน่ายไม่สอดคล้องกับภาวะตลาด
58. ข้อใดไม่ใช่แนวทางปฏิบัติที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ ผู้บริโภค
    1 ซื้อสินค้าตามฤดูกาล
    2 ซื้อสินค้าตามความจำเป็น
    3 ซื้อสินค้าที่มีการโฆษณาแจกแถม
    4 ซื้อสินค้าโดยเปรียบเทียบคุณภาพและราคา
59. การแนะนำให้รับประทานครั้งละ 1 กล่องเป็นข้อมูลโภชนาการในข้อใด
    1 หนึ่งหน่วยบริโภค
    2 จำนวนครั้งบริโภคต่อวัน
    3 จำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง
    4 ถูกทุกข้อ
60. อาหารกระป๋องที่เสียจะสังเกตได้อย่างไร
    1 กระป๋องจะบวม
    2 ไม่มีฟองอากาศในกระป๋อง
    3 เมื่อเริ่มเปิดจะมีเสียงลมเข้าไป
    4 เมื่อเริ่มเปิดจะมีเสียงลมออกมา

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง โดยเขียนลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
1. พัฒนาการทางด้านร่างกายของวัยรุ่นเพศชายและเพศหญิงต่างกันเช่นไร
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. อาหารประเภทใดเหมาะสมกับวัยทารกมากที่สุด เพราะเหตุใด
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________เฉลยแแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                        วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ตอนที่ 1

  1. 4            2. 4          3. 1        4. 4           5. 3         6. 1       7. 4      8. 2           9. 4    10. 4  
11. 4         12. 2         13. 4      14. 2         15. 4      16. 3      17. 4     18. 4     19. 4     20. 2  
21. 4         22. 2         23. 1      24. 4         25. 4      26. 4       27. 1    28. 3     29. 4    30. 4  
31. 4         32. 3         33. 4      34. 1         35. 4      36. 1      37. 2    38. 4     39. 4     40. 4  
41. 4          42. 4        43. 2      44. 4         45. 1      46. 2      47. 2     48. 1     49. 3     50. 3  
51. 4          52. 3        53. 1     54. 2          55. 3      56. 1      57. 1     58. 3      59. 1   60. 1


ตอนที่ 2
1. เพศหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นเมื่ออายุประมาณ 10–12 ปี ซึ่งเร็วกว่าเพศชาย ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบความสูงและน้ำหนัก  
ตัวโดยเฉลี่ยระหว่างเพศหญิงและเพศชายในช่วงอายุเดียวกัน จึงพบว่าอัตราการเพิ่มของความสูงและน้ำหนักตัว  
มากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะปริมาณของไขมันใต้ผิวหนังจะมากกว่าเพศชายโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ส่วนเพศชายเมื่อ  
อายุ 15 ปีขึ้นไป จะพบว่ามีอัตราการเพิ่มของความสูงและน้ำหนักโดยเฉลี่ยเท่ากับเพศหญิง ขณะเดียวกันอัตรา  
การเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อจะมากกว่า ส่งผลให้กล้ามเนื้อของเพศชายแข็งแรงมากกว่าเพศหญิง
2. น้ำนม โดยเฉพาะน้ำนมแม่เป็นอาหารที่มีความเหมาะสมสำหรับวัยทารกมากที่สุด ยกเว้นในบางกรณีที่แม่มี  
ปัญหาทางด้านสุขภาพ อาจต้องใช้น้ำนมผสมเป็นอาหารทดแทน การที่น้ำนมแม่ถือว่าเป็นอาหารที่เหมาะสม   
เพราะระบบย่อยอาหารของทารกสามารถที่จะย่อยและดูดซึมอาหารไปใช้ได้ง่าย โดยเฉพาะน้ำนมแม่ในวันแรก ๆ   
ที่มีสีเหลืองอ่อนซึ่งเรียกว่าน้ำนมเหลือง จะมีโปรตีน เกลือแร่สูง ช่วยระบายกากอาหารในลำไส้ของทารก และ  
สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อให้แก่ทารกได้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: