ข้อสอบการงาน ม.1 ภ.1 ชุด 2

ข้อสอบการงาน ม.1 ภ.1 ชุด 2
1.     ข้อใดกล่าวถึงคำว่าครอบครัวได้ถูกต้องที่สุด
        ก  กลุ่มคนที่มีความผูกพันทางสายโลหิต
        ข  กลุ่มคนที่ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณเดียวกันแม้จะอยู่ต่างสถานที่กัน
        ค  ชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกันและมีบุตรถูกต้องตามกฎหมาย
        ง  ถูกทุกข้อ
2.     ข้อใดไม่ใช่ ลักษณะของครอบครัวเดี่ยว
        ก  ครอบครัวที่มีเฉพาะพ่อแม่ลูก
        ข  ครอบครัวที่พ่อแม่ออกไปทำงานนอกบ้าน
        ค  ครอบครัวที่มีปู่ ย่า ตา ยายอาศัยอยู่ร่วมกัน
          ครอบครัวที่ลูกให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ 
3.     ข้อใดคือความสัมพันธ์แบบประชาธิปไตย
          ลูกไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้
          ครอบครัวที่มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่เสมอ
          ลูกขาดความเชื่อมั่นในตัวเองชอบทำตามคำสั่งมากกว่า
          พ่อแม่เลี้ยงลูกปล่อยตามใจไม่มีระเบียบ กฎเกณฑ์
4.     ข้อใดคือปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว
          พี่น้องให้ความช่วยเหลือกันดี
          สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพดี
          พ่อ แม่ติดการพนันและดื่มสุรา
          คนในครอบครัวมีความสามัคคีต่อกัน
 5.     ข้อใดเป็นปัญหาเกี่ยวกับอบายมุข
        ก  พี่น้องทะเลาะกัน
        ข  นักเรียนติดสารเสพย์ติด
        ค  สามีภรรยาทะเลาะกันถึงขั้นหย่าร้าง
        ง  ครอบครัวของมีนาเจ็บป่วยอยู่เป็นประจำ
6.     ข้อใดเป็นปัญหาช่องว่างระหว่างวัยที่เห็นได้ชัดเจน
        ก  นิดากับน้องทะเลาะกันเพราะแย่งตุ๊กตา
        ข  มาลีชอบเถียงพ่อแม่ที่ให้เงินใช้น้อย
        ค  ปรีดาหยิบของพี่ชายมาใช้โดยไม่บอกกล่าว
        ง  สุวิทห่างเหินกับย่าเพราะมีทัศนคติไม่ตรงกัน
7.     แนวทางการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวคือข้อใด
        ก  พ่อและแม่ทะเลาะวิวาทกัน
        ข  ไม่ค่อยร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน
        ค  พูดกันด้วยคำสุภาพไพเราะ
        ง  เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่
8.     ครอบครัวในข้อใดใช้น้ำแบบประหยัด
          ครอบครัวของสมชายชอบเปิดน้ำทิ้งเวลาแปรงฟัน
        ข  ครอบครัวของมาลีชอบเปิดน้ำตลอดเวลาล้างรถ
        ค  ครอบครัววิภาเปิดน้ำใส่กะละมังซักผ้าเวลาซักเพื่อให้น้ำผงซักฟอกไหลออก
        ง  ครอบครัวของสมยศนำน้ำล้างจานมารดน้ำต้นไม้เป็นประจำ
9.     สิ่งใดสำคัญที่สุดในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
          ความซื่อสัตย์ต่อกัน
          ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
          ความเกรงใจซึ่งกันและกัน
        ง   ความกตัญญูต่อบิดามารดา
10.  ครอบครัวของนักเรียนมีส่วนช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไร
        ก เปิดโทรทัศน์ดูในห้องคนละเครื่อง
        ข เลือกตู้เย็นขนาดใหญ่ใส่ของได้เยอะ
        ค พรมน้ำจนแฉะ เวลารีดผ้า
        ง  ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
11. จะใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ประหยัดพลังงาน
        ก ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะกลางคืน
        ข ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะกลางวัน
        ค ติดตั้งแผงวงจรตัดไฟอัตโนมัติไว้
        ปิดจอภาพและฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ
12.  ข้อใดไม่ใช่ หลักการ 5 ส
        ก สะสาง
        ข สุขภาพ
        ค สะอาด
        ง  สุขลักษณะ
13. น้ำนมสีเหลืองจะมีมากที่สุดในช่วงใด
           เมื่อใกล้คลอด
          คลอดลูกแล้วประมาณ3-5 วัน
          คลอดลูกแล้ว 1 เดือน
          เมื่อลูกอายุได้ 3 สัปดาห์
14. เด็กอ่อนตั้งแต่แรกเกิด-6 เดือน ควรรับประทานอะไรจึงจะเหมาะสม
          น้ำข้าว
          น้ำต้มผัก
          น้ำนมมารดา
          นมสดพาสเจอไรซ์
   15. น้ำนมมารดามีประโยชน์ต่อเด็กอ่อน ยกเว้นข้อใด
           ให้สารอาหารครบถ้วน
           ทำให้เด็กท้องผูก
          สะอาดและปลอดภัย
          ทำให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูก
 16. การเลือกซื้อปลาจะเลือกซื้ออย่างไรจึงจะได้ปลาสด
           เนื้อโปร่ง ตาขุ่น เกล็ดแข็ง
           ตัวนิ่ม มีเกล็ดหลุดออกบ้าง
           เนื้อแน่น ตัวมันใส ตาใส
           เนื้อโปร่ง กดมีรอยบุ๋ม ตาขุ่น
    17. วิธีการเลือกซื้อไข่ ควรทำอย่างไร
          เปลือกไข่บุบร้าว
            เขย่าดูมีเสียงดังข้างใน
          เปลือกไข่มีสิ่งสกปรกติดอยู่
           เอาเล็บขูดไข่จะเสียงดังแกรก ๆ
18. การเลือกซื้อผักบุ้งจีนควรทำอย่างไร
          เลือกต้นเล็กดีกว่าต้นใหญ่
          เลือกต้นอ่อนสดใบมีสีเขียว
           เลือกต้นแข็งใบมีสีเขียวปนเหลือง
           เลือกยอดเหลืองใบหงิกงอเล็กน้อย
19. การเลือกซื้อสมเขียวหวาน ควรเลือกอย่างไร
           เลือกผิวบาง สีเหลืองอมเขียว ไม่มีตำหนิ
           เลือกผลสีเขียวอ่อนและสด
           เลือกสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวคล้ำ เปลือกบาง หนัก
           เลือกผลโต เปลือกบาง เนื้อหนา ไม่มีจุดดำ
20. ห้องครัวในลักษณะใดที่ปลอดภัยจากเชื้อโรค
           มีเครื่องครัวครบ
          เครื่องครัวมีราคาแพง
          มีความสะอาด
           เครื่องครัวต้องมาจากต่างประเทศ
        21. การทำความสะอาดสถานที่ประกอบอาหารควรทำอย่างไร
        ก  กวาด เช็ด ถู ทำความสะอาดพื้นห้องครัวให้ทั่ว
        ข  ใช้ผ้าถูพื้นห้องครัวให้แห้งสนิทอยู่เสมออย่าให้เปียกชื้น
        ค  ทำความสะอาดอ่างล้างมือทุกวัน
        ง  ถูกทุกข้อ
 22. สาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงานคือข้อใด
        ก  แต่งกายไม่รัดกุม
        ข  มีการวางแผนก่อนการทำงาน
        ค  ทำงานในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ
        ง  สวมถุงมือก่อนการทำงานที่มีสารเคมี
23. การออกแบบบ้านแบบประหยัดพลังงานโดยการปรับปรุงภายนอกตัวบ้านควรทำ  อย่างไร
        ก ใช้กระเบื้องหลังคาสีเข้ม
        ข ถมบริเวณรอบบ้านให้ต่ำกว่าบ้าน
        ค ปลูกต้นไม้ทรงสูงเพื่อบังแสงอาทิตย์
        ง ควรเลือกต้นไม้ที่โตช้า ลำต้นไม่สูงมาก
 24. การทำให้กระแสลมเข้าบ้านมีวิธีการอย่างไร
        ก การวางตัวอาคารขวางแนวทิศทางหลักของลม
        ข การเปิดช่องประตูหน้าต่างให้ลมมีทั้งทางเข้าและทางออก
        ค การทำช่องระบายอากาศบนหลังคาเหนือช่องเปิดโล่งหรือช่องบันได
        ง ถูกทุกข้อ
25. การปรับปรุงบ้านให้น่าอยู่แบบประหยัดพลังงานมีหลายวิธี ยกเว้น ข้อใด
        ก การปิดช่องระบายลมภายในบ้าน
        ข การทำให้กระแสลมพัดเข้ามาในบ้าน
        ค การควบคุมคุณภาพของลมธรรมชาติ
        ง การลดอุณหภูมิของตัวบ้านด้วยลมธรรมชาติ
26. การออกแบบตกแต่งบ้านที่สำคัญต้องประกอบด้วยสิ่งใด
        ก การออกแบบคำนึงถึงความสวยงามและราคาสูง
        ข พิจารณาถึงประโยชน์ใช้สอยหรือนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
        ค ความเป็นเอกภาพ เพื่อให้มีความประสานกลมกลืนกัน
        ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค
 27. หลักการพิจารณาเลือกใช้สิ่งตกแต่งควรคำนึงถึงสิ่งใด
        ก สีควรเหมาะสมกับบ้านทั้งสีของพื้น ผนัง เพดาน และเครื่องเรือน
        ข ขนาดและรูปทรงต้องมีขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว
        ค เลือกสิ่งตกแต่งที่แตกหักง่ายจะได้เปลี่ยนใหม่บ่อยๆ
        ง คำนึงถึงการใช้ประโยชน์เพียงประการเดียว
28. การจัดตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้านเพื่อประโยชน์อย่างไรบ้าง
        ก ทำให้เกิดความไม่สมดุลในบ้าน
        ข เพิ่มความรู้สึกจำเจจากเครื่องเรือนหรือสิ่งตกแต่งเดิม
        ค ทำให้เกิดความสวยงามและน่าอยู่มากขึ้น
        ง ลดสีสันและบรรยากาศภายในห้องให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
29. การวางแผนจัดตกแต่งบ้านมีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
        ก สำรวจพื้นที่โดยรอบว่าควรจัดและตกแต่งบริเวณใดบ้าง
        ข ตรวจสอบบริเวณรั้วบ้านว่ามีสิ่งใดผิดปกติหรือเปล่า
        ค กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดตกแต่ง
        ง กำหนดรูปแบบ ทำแผนผังในการจัดวางสิ่งของตกแต่ง
30. ถ้าครัวที่อยู่บริเวณที่ขนาบทางเดินแคบ ๆ ควรจัดในลักษณะใด
        ก การจัดแบบตัวแอล
        ข การจัดแบบตัวยู
        การจัดแบบแถวยาวตลอด
        ง การจัดแบบแถวยาวตามทางเดิน
  31. การจัดห้องรับแขกนิยมจัดเป็น 2 แบบ คืออะไรบ้าง
        ก แบบยืนพื้น
        ข แบบนั่งพื้น
        ค แบบนั่งเก้าอี้
        ง ถูกทั้งข้อ ข และ ค
32.  การจัดตกแต่งห้องอาหารควรใช้สิ่งใด
        ก แจกันดอกไม้
        ข กระถางไม้ประดับ
        ค เตียงนอนหรือเก้าอี้ผ้าใบ
        ง ถูกทั้งข้อ ก และ ข
33. การดูแลบริเวณหลังบ้านควรทำอย่างไร
        ก วางของที่ไม่ใช้แล้วได้
        ข นำเศษขยะขนาดใหญ่มากองไว้
        ค ควรดูแลทำความสะอาดเพื่อไม่ให้มีสัตว์มีพิษ
        ง นำเศษกระดาษกล่องมากองเก็บไว้ เพื่อให้บริเวณหน้าบ้านดูสวยงาม
34.  รูปแบบของสวนหย่อมที่เหมาะสมกับที่พักอาศัยควรคำนึงถึงสิ่งใด
        ก ดูแลรักษาง่าย
        ข เลือกใช้วัสดุที่มอยู่ในบ้านหรือในท้องถิ่นมาจัดให้มากที่สุด
        ค รสนิยมของผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านรวมทั้งสมาชิกทุกคนในครอบครัว
        ง ถูกทุกข้อ
35. การเลือกอาชีพควรคำนึงถึงสภาพประกอบอาชีพในชุมชนเพราะอะไร
        ก เพื่อการสัมภาษณ์ที่ดี
        ข พิจารณาตามเสียงของประชาชน
        ค ประกอบอาชีพได้อย่างมีอิสระ
        ง เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำมาพิจารณาเพื่อเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
 36. ความพร้อมทางด้านทรัพยากรมีหลายประการ ยกเว้น เรื่องใด
        ก แรงงาน
        ข ประสบการณ์
        ค เงินทุน
        ง สถานประกอบการ
37. ข้อใดคือความพร้อมของตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ
        ก การประสบความสำเร็จ
        ข ด้านความชอบและความต้องการ
        ค วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต
        ง สภาพความต้องการของชุมชน
38. การจะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพต้องรู้เรื่องการตลาดเพราะอะไร
        ก เพื่อความสนใจและความถนัด
        ข เพื่อความรู้และความสามารถ
        ค หาความรู้เกี่ยวกับเก็บเป็นข้อมูลเบื้องต้น
        ง วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการสินค้า
39. การจะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพต้องรู้สภาพการแข่งขันเพราะอะไร
        ก เพื่อทราบข้อมูลข่าวสารของธุรกิจ
        ข ทราบแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน
        นำข้อมูลมาพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่นิยมและความต้องการของลูกค้ามากกว่า
        ง ลักษณะและสภาพแวดล้อมของงานเป็นโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน
40. การประกอบอาชีพมีการทำบัญชีเป็นสิ่งสำคัญเพราะอะไร
        ก ทำให้รู้สภาพการตลาด
        ข รู้จุดอ่อนจุดเด่นของคู่แข่ง
        ค ทราบผลของการจัดจำหน่ายสินค้า
        ง บอกสภาวะการขาดทุนหรือได้กำไรของกิจการ

ไม่มีความคิดเห็น: