พันธุ์ปลาที่พบมากในแม่น้ำสงคราม

พันธุ์ปลาที่พบมากในแม่น้ำสงคราม


1. ปลากด   เป็นปลาหนัง  พบมากในช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน  กินปลาเล็ก  ไส้เดือน  หอน กุ้ง   นิยมนำมาทำอาหารจำพวก ลาบ แกง ปิ้ง นึ้ง
น้ำหนักตัวประมาณ 300 - 3000 กรัม
ราคาขายปัจจุบันกิโลกรัมละ  80- 100 บาท ตามขนาด ทดก

 2. ปลานาง  เป็นปลาหนัง  เป็นปลาที่อพยบมาจากแม่น้ำโขง พบมากในช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน  กินปลาเล็ก  ไส้เดือน  หอน กุ้ง   นิยมนำมาทำอาหารจำพวก ลาบ แกง ปิ้ง นึ้ง  ทอด
น้ำหนักตัวประมาณ 50 - 100 กรัม
ราคาขายปัจจุบันกิโลกรัมละ  100- 200 บาท ตามขนาด
 3. ปลายอน  เป็นปลาหนัง  เป็นปลาที่อพยบมาจากแม่น้ำโขง พบมากในช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน  กินปลาเล็ก  ไส้เดือน  หอย กุ้ง   นิยมนำมาทำอาหารจำพวก  แกง ปิ้ง นึ้ง  ทอด
น้ำหนักตัวประมาณ 50 - 100 กรัม
ราคาขายปัจจุบันกิโลกรัมละ  60- 120 บาท ตามขนาด


 4.ปลาตองกราย  เป็นปลาเกล็ด  อาศัยอยู่ตามขอนไม้  พุ่มไม้ จะวางไข่รอบๆตอไม้ ช่วงฟักไข่มีนิสัยดุร้าย  กินอาหารจำพวก กุ้ง ไส้เดือน ปาตัวเล็กนำมาทำอาหารจำพวก ลาบ ลูกชิ้น นึ่ง  แกง
น้ำหนักตัวประมาณ 500 กรัม - 2 กิโลกรัม
ราคาขายปัจจุบันกิโลกรัมละ  60- 120 บาท ตามขนาด


 5.ปลาโด  เป็นปลาเกล็ด เคลื่อนที่ได้เร็วมาก  ดุร้าย  หวงไข่ อาศัยอยู่เป็นฝูงตามน้ำลึก ตามวัง  ป่าทาม  กินลูกตัวเอง ปลาตัวเล็ก ไส้เดือน  มด  แมลงเป็นอาหาร นิยมนำมาทำอาหารจำพวก ส้มปลา นึ่ง  ปิ้ง  ก้อย 
น้ำหนักตัวเคยจับได้ประมาณ 8 กิโลกรัม

ราคาขายปัจจุบันกิโลกรัมละ  50 - 80 บาท ตามขนาด

6.ปลาบึก   เป็นปลาหนังขนาดใหญ่  เป็นปลาที่อพยบมาจากแม่น้ำโขง พบมากในช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม  กินเอือด  เกลือตะไคร่น้ำ  เทา  และพืชน้ำต่างๆ   นิยมนำมาทำอาหารจำพวก ลาบ ต้ม  ก้อย  ปลาร้า
น้ำหนักตัวประมาณ 18 - 28 กิโลกรัม
ราคาขายปัจจุบันกิโลกรัมละ  100- 150 บาท ตามขนาด7.ปลาคับของ  เป็นปลาเกล็ด ขนาดเล็กเป็นปลาที่อพยบมาจากแม่น้ำโขง พบมากในช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน  กินตะไคร่น้ำ  เทา  และพืชน้ำต่างๆ ปลวก  กุ้ง  ไส้เดือน นิยมนำมา  ปิ้ง  ทอด  แกง  ต้ม ทำปลาร้า
น้ำหนักตัวประมาณ 50  ตัว  ต่อ  100 กรัม

8.ปลาหมู เป็นปลาหนัง อพยบมาจากแม่น้ำโขง พบมากในช่วงเดือน พฤษภาคม- มิถุนายน  กินตะไคร่น้ำ  เทา  และพืชน้ำต่างๆ  นิยมนำมาทำปลาร้า
น้ำหนักตัวประมาณ 50 -  100 กรัม
ราคาขายปัจจุบันกิโลกรัมละ  30 - 50 บาท ตามขนาด


 9.ปลากะมัน  เป็นปลาเกล็ด ที่อพยบมาจากแม่น้ำโขง พบมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน กินตะไคร่น้ำ  เทา  และพืชน้ำต่างๆ ปลวก  กุ้ง  ไส้เดือน นิยมนำมา ลาบ ปิ้ง  ทอด  แกง  ต้ม ทำปลาร้า
น้ำหนักตัวประมาณ 5 -  10  กิโลกรัม
ราคาขายปัจจุบันกิโลกรัมละ  80 - 100 บาท ตามขนาด10.ปลาโจก  เป็นปลาเกล็ด ที่อพยบมาจากแม่น้ำโขง พบมากในช่วงเดือนมิถุนายน กินปลาเล็ก ปู  แมลง  ไส้เดือน ปลวก  กุ้ง  นิยมนำมา ลาบ ปิ้ง  ก้อย  แกง  ต้ม ทำปลาร้า
น้ำหนักตัวเคยจับได้  100  กิโลกรัม
ราคาขายปัจจุบันกิโลกรัมละ  100 - 120 บาท ตามขนาด