วิธีปลูกมะนาวหน้าแล้ง


http://namsongkram.blogspot.com/2014/06/blog-post_2950.html

การปลูกมะนาวหน้าแล้ง
     มะนาว   มีความจำเป็นมากสำหรับการดำเนินชีวิตของคนไทย  เพราะคนไทยชอบกินอาหารที่มีรสชาติจัด  เช่น  เผ็ด  เปรี้ยว ดังนั้น มะนาวจึงเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่จะขาดไม่ได้  และก็ไม่สามารถที่จะนำอย่างวัสดุอื่นมาทดแทนรสชาติของมันได้

วิธีการปลูกมะนาว

       สำหรับพ่อบ้านหรือแม่บ้านที่บ่นกันนักกันหนาว่าทำไมมะนาวช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน จึงแพงจังบางทีก็หาซื้อไม่ได้เลย  
อุปกรณ์การปลูก
1. ท่อซีเมนต์สำเร็จรูปขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  80  เซนติเมตร สูง  50  เซนติเมตร
2. แผ่นผาปิดท่อขนาดกว้างเส้นผ่านศุูนย์กลาง  80 - 90  เซนติเมตร
3. สายยางขนาด  4  หุน
4. สปริงเกอร์ขนาดเล็ก

    การเริ่มต้นปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์  
    ทำการหาพื้นที่  เพื่อที่จะหาพื้นที่วางวงบ่อ หลังจากนั้นเว้นทางเดินประมาณ 2 เมตร ระยะปลูกระหว่างต้น 1.20 เมตร ระยะระหว่างแถว 1.50 เมตร ปลูกแบบแถวคู่แล้วเว้นเป็นทางเดิน 2 เมตร สภาพพื้นที่ปลูกจะต้องปรับให้เรียบพอประมาณ วัดระยะการวางบ่อ การวางท่อใช้ฝ่าท่อวางลงบนพื้นดินที่ปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นใช้ท่อว่างบนฝาท่อ   วางเป็นแถวเพื่อง่ายต่อการดูแล

    การเลือกสายพันธุ์มะนาว
     การเลือกสายพันธุ์  ถ้าปลูกเพื่อธุรกิจส่งต่อต้องดูความต้องการของตลาดด้วย เช่น พันธุ์แป้นรำไพ พันธุ์แป้นดกพิเศษ เป็นต้น ส่วนการเลือกกิ่งพันธ์ุมีขายตามร้านขายพันธุ์ไม้ทั่วไป  แต่ต้องดูความสมบูรณ์ ไม่อมโรค  ในขณะเดียวกันกิ่งตอนที่จะนำมาปลูกควรชำในถุงไม่นานเกิน 1 เดือน ถ้าเป็นกิ่งชำค้างปีจะพบปัญหาเรื่องรากขดไม่แนะนำให้ซื้อมาปลูก  เพราะปลูกไปสัก 5-6 ปีก็ตายแล้ว

    การเตรียมดินปลูก

        การเตรียมดินผสมที่จะใช้ปลูก จะใช้วัสดุปลูกหลัก 3 ชนิดคือ หน้าดิน 3 ส่วน, ขี้วัวเก่า 1 ส่วน และ เแกลบ 2 ส่วน ผสมคลุกเคล้ากัน   โดยจะใช้แบบคลุกเป็นชั้นๆก็ได้หรือผสมแบบครั้งเดียวก็ได้  ใส่ให้เท่ากับขอบบนของท่อเพราะผ่านไป 1 อาทิตย์ดินจะยุบตัวลง  สิ่งสำคัญที่สุดของวัสดุปลูกนั้นจะเน้นเรื่องการระบายน้ำได้ดีเป็นสำคัญ(การใช้แกลบ แทน เปลือกถั่ว เพื่อประหยัดในการจัดหาเพราะแกลบหาง่ายและมีทั่วไป) 
     วิธีการปลูก
    หลัง จากที่ใส่วัสดุปลูกลงในท่อเรียบร้อยแล้ว   ให้ขุดเปิดปากหลุมให้ มีขนาดเท่ากับขนาดของถุงที่ใช้ชำต้นมะนาวรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เช่น สูตร 16-16-16  อัตราประมาณ 1 กำมือ   ถอดถุงดำปลูกต้นมะนาวให้พอดีกับระดับดินเดิมกลบดินแล้วใช้เท้าเหยียบรอบๆต้น   เพื่อไม่ให้ต้นโยกคลอนปักไม้เป็นหลักกันลมโยกและให้ใช้วัสดุธรรมชาติหรือเชือกฟางแบบบางมัดต้นมะนาวไว้กับหลักตอกจะผุเปื่อยหลังจากปลูกไปนานประมาณ 2 เดือน ต้นมะนาวตั้งตัวได้แล้ว  แต่ที่หลายคนใช้ปอฟางหรือพลาสติกทาบกิ่งมัดกับหลักอยู่ได้นานก็จริง    แต่ปัญหาที่จะตามาจะทำให้ลำต้นมะนาวขอดมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นหลังจากปลูกเสร็จให้เดินท่อ PE และสปริงเกอร์พาดไปกับวงบ่อ
    
      วิธีการรดน้ำ
     มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านให้ใช้พลาสติกคลุกปากท่อซีเมนต์เพื่อป้องกันน้ำหรือฝนที่ ตกลงมาและ จะทำการบังคับให้ออกนอกฤดูนั้นควรจะมีอายุ เฉลี่ยอย่างน้อย 8 เดือน – 1 ปี ก่อนที่จะเริ่มทำการรดน้ำ จะต้องเก็บลูกมะนาวที่อยู่บนต้นทิ้งให้หมดอย่าเสียดาย   เพื่อให้ต้นไม่ต้องมีภาระเลี้ยงผลจะเริ่มอดน้ำในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม   ใช้ผ้าพลาสติกที่กันฝนได้หรือพลาสติกคลุมแปลงผักที่มีความยาวประมาณ 3 เมตร และกว้าง 1 เมตร มาคลุมรอบวงบ่อโดยให้ชายของพลาสติกด้านหนึ่งมัดติดกับโคนต้นมะนาวให้สูงราว 20 เซนติเมตรจากพื้นดินขึ้นมาสำหรับชายพลาสติกอีกด้านหนึ่งให้มัดติดกับวงท่อซีเมนต์ จะต้องทำการมัดให้ตึงและแน่นหลังจากคลุมพลาสติกและปล่อยให้ต้นมะนาวอดน้ำไป ได้ 10 – 15 วัน จะสังเกตเห็นใบมะนาวมีอาการเหี่ยวดูใบสลดหรืออาจจะพบใบร่วงบ้าง  เมื่อครบ 10 – 15 วันแล้วให้เปิดผ้าพลาสติกที่คลุมปากวงบ่อออกและให้น้ำแก่ต้นมะนาวตามปกติ พร้อมทั้งใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 ต้นละ 1 ช้อนแกง   ถ้าต้นมะนาวได้รับอาหารเต็มที่และมีความสมบูรณ์หลังจากให้น้ำและปุ๋ยไปเป็น เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ ต้นมะนาวจะเริ่มแตกใบอ่อนพร้อมดอก
         หลักการ “ฝนทิ้งช่วง” แทนการใช้พลาสติกคลุมปากบ่อในแต่ละปีในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ของทุกปีจะมีช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วง 
   จากประสบการณ์ของเกษตรกรหลายคนในการผลิตมะนาวฤดูแล้งในวงบ่อซีเมนต์ถ้าฝนไม่ตก ติดต่อกัน 3 – 4 วัน ดินในวงบ่อจะเริ่มแห้งใบมะนาวจะเริ่มเหี่ยวหลังจากนั้นฉีดกระตุ้นให้ต้นมะนาวออกดอกและติดผลได้ปัจจุบันจึงเลิกวิธีการใช้พลาสติกคลุมวงบ่อเพื่ออดน้ำใช้เพียงหลักการ “ฝนทิ้งช่วง” และมีการบำรุงต้นและสะสมอาหารให้สมบูรณ์
    
 ผลิตมะนาวฤดูแล้ง 2 รุ่นต่อปี 
       เริ่มแรกของการบังคับมะนาวในฤดูแล้ง จะทำให้ต้นมะนาวออกดอกเพียงรุ่นเดียว คือ ในช่วงเดือนตุลาคม   และไปเก็บผลผลิตในช่วงเดือนเมษายนเท่านั้น ดังนั้นจะต้องคอยปลิดดอกมะนาวทิ้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  เรื่อยมาจนถึง เดือนสิงหาคม – กันยายน คือ มีผลผลิตขายในช่วงเดือนมกราคม (บังคับให้ต้นออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม) และมีผลผลิตในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนอีกรุ่นหนึ่ง (บังคับให้ออกดอกในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม) พอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมของทุกปีราคามะนาวจะถูกลง   ดังนั้นจะต้องแต่งกิ่งมะนาวในช่วงเวลานี้พร้อมทั้งปลิดผลมะนาวที่ติดอยู่บนต้นทิ้งให้หมด    
       สรุปลำดับขั้นตอนการปลูกมะนาว
 1.  เตรียมปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน
 2.  เปลือกถั่วเขียวหรือแกลบ 2 ส่วน
 3.  หน้าดิน 3 ส่วน
 4.  ผสมวัสดุปลูกให้เข้ากัน
 5.  วางบ่อซีเมนต์ บนฝารองขนาดใหญ่กว่าประโยชน์เพื่อป้องกันไม่ให้รากมะนาวเจริญลงดิน
 6.  จัดเรียงวงท่อซีเมนต์ตามระยะปลูกที่ต้องการ
 7.  ใส่วัสดุปลูกลงวงบ่อ
 8.  เหยียบวัสดุปลูกบริเวณขอบวงบ่อให้แน่นแต่ไม่ต้องเหยียบวัสดุปลูกบริเวณกลางบ่อ
 9. ใส่วัสดุปลูกให้พูนสูงคล้ายภูเขา
 10.  ขุดหลุมให้มีขนาดเท่ากับตุ้มดินต้นพันธุ์มะนาว
 11.  โรยปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 16-16-16 รองก้นหลุมประมาณหนึ่งกำมือ
 12.  ต้นพันธุ์มะนาวเสียบยอดพันธุ์
 13.  ถอดต้นพันธุ์มะนาวออกจากถุงดำควรระวังอย่าให้ตุ้มดินแตก
 14.  ปลูกให้อยู่ในระดับดินเดิมแล้วกดดินให้แน่น
 15.  ปักไม้หลักพร้อมมัดยึดต้นมะนาวกับไม้หลัก
 16.  ให้น้ำด้วยระบบมินิสปริงเกลอร์
 17.  ต้นมะนาวอายุ 8 เดือน หากต้นมีความสมบูรณ์และเป็นช่วงจังหวะที่ใบแก่พร้อมที่จะอดน้ำให้ออกดอกได้
 18.  อดน้ำมะนาวด้วยการใช้พลาสติกคลุมปากบ่อไม่ให้โดนฝน
 19.  ใบมะนาวแก่ มีสีเขียวเข้มเป็นระยะที่พร้อมจะอดน้ำ
 20.  หลังอดน้ำ 3 – 5 วัน (หรือใช้เวลาอดน้ำมากกว่านี้) ใบมะนาวจะเหี่ยวให้เอาพลาสติกคลุมวงบ่อซีเมนต์ออกแล้วให้น้ำทุกๆวัน
 21. ใบมะนาวจะกลับมาสดเต่งและมีการแตกใบอ่อนชุดใหม่พร้อมกับการออกดอก
ดูเพิ่มเติม>>>