วิธีเลี้ยงกบในท่อปูนซีเมนต์


กบ  เลี้ยงง่าย  รายได้ดี  ประหยัดไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ในการเลี้ยง
หากเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเลี้ยงไว้  เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  อีกทั้งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง
วัสดุอุปกรณ์
1. ท่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 - 1.20 เมตร (เทพื้นเจาะรูน้ำทิ้ง)
2. ตะแกรงลวดขนาดเท่าปากท่อ
3. อิฐบล็อก

พันธุ์กบ  มี  2  สายพันธุ์
กบบลูฟอร์ค

กบนา

 แหล่งจำหน่ายพันธุ์กบ
ฟาร์มเลี้ยงกบทั่วไปหรือเพาะพันธุ์เอง

วิธีดำเนินการ 
 1. การเลี้ยงกบนั้นควรเลี้ยงในที่สูง   ถ้าเลี้ยงใส่ในท่อก็ควรรองก้นท่อขึ้นให้ห่างจากพื้นประมาณ  20  เซนติเมตรและเอียงท่อข้างใดข้างหนึ่งพื่อเป็นการระบายน้ำ
2. ซื้อท่อ ซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 - 1.20 เมตร (เทพื้นเจาะรูน้ำทิ้ง)
3. พันธุ์กบควรเลือกพันธุ์กบนา   เราะแข็งแรงทดต่อโรค และควรซื้อตอนเป็นลูกอ๊อดเพราะจะได้ปริมาณลูกกบเยอะกว่าซื้อที่มีขาครบ  4  ขาแล้ว
4. ปริมาณกบในแต่ละท่อไม่ควรเกินท่อละ  50 - 80  ตัว  เพื่อที่จะดูแลได้สะดวกและลดการแออัด
5. ใช้ตาข่ายปิดข้างบนปากท่อป้องกันกบกระโดดและสัตว์อื่นเข้าไปกินกบ
การเพาะพันธุ์กบ
   การเพาะพันธุ์กบนั้น   ช่วงเดือนพฤษภาคมให้แยกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ออกมาไหว้ในท่อ (ดูจากแม่พันธุ์จะตัวโตกว่าตัวผู้  หรือสังเกตการร้อง   ถ้าเสียงดังถี่ๆจะเป็นตัวผู้    ส่วนตัวเมียจะไม่ค่อยร้องและร้องเสียงเบาด้วย)  โดยใส่น้ำลึกประมาณ  10  เซนติเมตร ใส่ด่างทับทิมฆ่าเชื้อโรคและรองก้นท่อด้วยตาข่ายไนล่อนสีฟ้า   เพื่อให้สามารถมองเห็นไข่กบได้และป้องกันไข่แตกปล่อยให้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไว้สัก 1 - 2 คืนแล้วจับออกจากบ่อพัก  ทำหลังคามุงด้วยตาข่ายป้องกันน้ำฝน   เมื่อกบฟักไข่ควรให้แสงแดดเพื่อให้ลูกกบฟักตัวได้ดีควบคุมอุณหภูมิ  ระหว่าง 25 - 30  องศาเซลเซียส

การอนุบาลดูแลลูกกบวัยอ่อน
   เมื่อไข่กบฟักเป็นตัวแล้วไม่ต้องให้อาหารพราะกบจะกินจำพวกไขแดงที่ติดตัวมาประมาณ 3  วันแรก  หลังจากนั้นก็ให้อาหารเม็ดสำหรับลูกอ๊อดที่มีขายตามท้องตลาดหรือเป็นไข่แดงต้มสุกแล้วบดละเอียด  ประมาณ 20 - 40  วัน  ควรทำแพ หรือหาวัสดุลงไปในท่ออาจเป็นไม้ลอยน้ำได้หรือก้อนอิฐบล็อกเพื่อให้กบที่มีขาจะไม่สามารถหายใจในน้ำได้จึงจำเป็นต้องขึ้นมาบนบก   ถ้าไม่เช่นนั้นกบตัวใหญ่กว่าจะดึงขากบตัวเล็กจมน้ำตายได้
การดูแลระหว่างเลี้ยงกบตัวเต็มวัย
    การให้อาหาร   หลังแรกเกิด 5 วัน - 30  วัน  ให้ไข่แดงหรืออาหารเม็ดสำหรับลูกอ๊อด   วันละประมาณ  3 - 4  ช้อนโต๊ะ    หลังจากนั้นเดือนที่ 2 ให้อาหารเม็ดกบเล็กวันละประมาณ  300  กรัม ต่อ 1 ท่อ เช้าหรือเย็น ส่วนเดือนที่  3  ให้อาหารกบใหญ่  วันละ  ประมาณ  300  กรัมต่อ  1  ท่อ   ครบ 3 เดือน  ก็จับมาทำเป็นอาหารหรือขายได้
   การระบายน้ำเสีย   ควรเปลี่ยนน้ำในท่อสัปดาห์ละ  1  ครั้งเพื่อป้องกันความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนหรืออาจจะใช้ สาร EM  ปรับสภาพน้ำ